ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
  หัวข้อเรื่อง : พ่อหลวงบ้านวังธารทองไม่มีความถูกต้อง
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน : สอบถามข้อมูลลูกบ้านโยกโย้ว่าย้ายออกไปแล้วตรวจสอบเองกับพบว่าอยู่ที่เดิม
IP : 223.24.121.46
โทรศัพท์ : 0637524064
อีเมล์ : rachapol23092521@gmail.com
วัน-เวลา : 20/07/59 - 12:59 น.
ข้อความ : ผมเป็นคนไทยเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างแค่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับตอบอย่างไม่รับรู้อะไรเลยขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งที่ถามคือต้องการหาคนชื่อนางสุพัฒน์ภูสุจริตอยู่หมู่22ยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนตรวตสอบจากผู้มีสิทลงประชามติก้อยังอยู่ดอยหล่อหรืจะเถียงกับกกต.สอบถามผู้ใหญ่บ้านที่กาฬสินท่านยังตอบเหมือนเราเป็นลูกบ้านอบอุ่นกว่าพ่อหลวงม.22ทั้งทึ่อยู่ไกลกันเป็นรัอยๆโลทุกคำพูดเวลาคนอื่นโทรหาถ้าเค้าไม่เดือดร้อนจริงๆเค้าไม่เอาเงินซืัอข้าวให้ลูกให้เมียมาเสียเวลากับพ่อหลวงไม่มีความรับผ้ดชอบหรอก แถมกดสายทิ้งนี่หรือข้าราชการไทยประชาชนจะเสืยให้มากดสายท้้งทำไมอยากเตือนไว้เดี้ยวนี้โทรศัพท์มันอัดการสนทนาได้ส่งไปช่องทางไหนกัอไดัขอวิงวอนว่าอย่าลืมตีนถ้าไม่มีความคืบหน้าอาจจะได้คลิปเสียงพร้อมหมายเลขออกช่องใดช่องนึงก้อเป็นได้ ขอบคุณ

 
 
แสดงความคิดเห็น / ตอบเรื่องร้องเรียน
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 
 

 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com