ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: คณะสงฆ์ตำบลดอยหลอ่ เขต 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบ... (27/10/59)
ประกาศ งดการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด (ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17) ประจำปี 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งดการจัดโครงการกีฬาต้านยาเ... (26/10/59)
งดการแข่งขันกีฬากว่างชนโลก ประจำปี 2559: แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งดการจัดงานแข่งขันกีฬากว่างชนโลก ประจำปี 2559 โ... (14/10/59)
ประกาศ งดการจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งดการจัดกงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2559 (26/10/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่... (25/10/59)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2559: องค์การการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค... (18/10/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: (14/10/59)
ประกาศองค์การบรริหารส่วนตำบลดอยหล่่อ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: (14/10/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560) : (28/09/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25: (29/09/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560: (28/09/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยโจ้ - หนองผำ: (20/09/59)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
 โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ปี59 <19/10/59>
 PDF#ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน <10/10/59>
 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประ... <06/10/59>
 #ข้อสอบเก่า ศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง <05/10/59>
 ข้อสอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม สสช. จังห... <23/09/59>
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม <14/09/59>
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม <14/09/59>
 แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม <14/09/59>
 แนวข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ <14/09/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com