ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
บรรยากาศงานประเพณียี่เป็งตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2558: ภาพบรรยากาศงานประเพณียี่เป็งตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2558 ณ ลานหน้าวัดวังขามป้อม และ ลานห... (27/11/58)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงดอยหล่อ ประจำปี 2558: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงดอยหล่อ ประจำปี 2558 วัน... (18/11/58)
นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างประปา บ้านดอยเงิน หมู่ที่ 5: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (17/11/58)
การแข่งขันกีฬาชุมชนสายใต้ตำบลดอยหล่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ชมรมกีฬาชุมชนสายใต้ตำบลดอยหล่อ จัดแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต... (01/12/58)
ประชาชนอำเภอดอยหล่อ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) : เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ... (27/11/58)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อฯ ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 3 ของเดือน: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การ... (23/11/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สถานีสูบน้ำฯ): (01/12/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 : (01/12/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ซื้อกล้องวงจรปิด): (30/11/58)
ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 : (01/12/58)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้งชุดเคนรไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า: (18/11/58)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.25: (18/11/58)

 

 

วัดสิริมังคลาจารย์ ประวัติความเป็นมา วัดสิริมังคลาจารย์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เดิมชาวบ้านในหมู่บ้าน พื้นเพย้ายมาจากอำเภอฮอด เมื่อปี พ.ศ.2507 สาเหตุจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จึงได้โยกย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้ และได้ร่วมกันก่อสร้างณาปนสถานขึ้น และริเริ่มก่อสร้างวัดในเวลาต...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ขอไฟล์ รูป ประชาสัมพันธ์ งานดอยหล่อ ปี 58 <10/10/58>
 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมา... <24/09/58>
 บริการรับออกแบบภายใน, รับตกแต่งภายใน, รับดูฮวงจุ้ย, รับ... <11/08/58>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <05/08/58>
 เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ <30/06/58>
 รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรพลาสติก ไม่มีขั้นต... <25/05/58>
 ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัส... <22/05/58>
 ขออนุญาติแนะนำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เช็ค ใบเสร็จ Com... <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก <18/04/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <06/03/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com