ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ... (27/03/60)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกส... (22/03/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9: คณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดพิธีบำ... (16/03/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนป้องกันตลิ่งพัง : วันนี้ (21 มี.ค.60) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่ว... (21/03/60)
งานเปิดถนนสายวัดดอนชื่น-วัดเก่า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย: เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ... (16/03/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดอบรมโซล่าร์เซลล์: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช... (16/03/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยกล่อ เรื่อง หลักประกันสัญญา: (21/03/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต... (14/03/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนว... (14/03/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ หมู่ที่ 18 (โดยวิธีตกลงราคา): (22/03/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ: (23/02/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีสอบราคา: (23/02/60)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 รับสมัคร ป.โท <28/03/60>
 ยูคา จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ยูคาสายพันธุ์ดี <10/03/60>
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ <05/01/60>
 เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้า <27/12/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <02/12/59>
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 ข้อสอบนักบริหารงานพาณิชย์ 5 กสท. <31/10/59>
 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com