ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) : เมื่อคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส... (02/12/59)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี: วันนี้ เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริห... (22/11/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางการกีฬา: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบ... (21/11/59)
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ รับใบประกาศเกียรติคุณการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559: เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ยุติธรร... (30/11/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน: วันนี้ (21 พ.ย. 59) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมชี้แจงกำนัน ผ... (21/11/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการ Big Cleaning เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จั... (14/11/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาปรับประงผิวจราจรถนนสายบ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7... (25/11/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(โครงการจ้างเหมาปรับประงผิวจราจรถนนสาย... (24/11/59)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ 9 : (10/11/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดัวยพลังไฟฟ้าบ้านโทกเสือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีตกลงราคา: (18/11/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ 9 โดยวิธีสอบราคา: (09/11/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2559: (31/10/59)

 

 

วัดม่อนห้วยแก้ว ประวัติความเป็นมา วัดม่อนห้วยแก้ว เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย แรกก่อตั้งใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์รัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๙ (นส ๔ จ) ทิศตะออกและทิศใต้ติดกับหมู่บ้านจัดสรร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติด...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <02/12/59>
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 ข้อสอบนักบริหารงานพาณิชย์ 5 กสท. <31/10/59>
 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
 โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ปี59 <19/10/59>
 PDF#ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน <10/10/59>
 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประ... <06/10/59>
 #ข้อสอบเก่า ศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง <05/10/59>
 ข้อสอบ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม สสช. จังห... <23/09/59>
 แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม <14/09/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com