ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ซ่อมแซมถนนบ้านดงป่าหวายและบ้านท่่าล้อ : ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ท่าน ส.อบจ.ประเสริฐ ทรงคำ ในการสนับสนุนงบประมาณ... (25/05/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการพัฒนาบทบาท อ.ส.ค. สู่ความเป็นมืออาชีพ: สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จั... (22/05/60)
สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชในเขตตำบลดอยหล่อ: สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอดอย... (15/05/60)
ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ : วันนี้ (23 พ.ค.60) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ โ... (23/05/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหา... (15/05/60)
คณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโทกเสือ สระเกล้าดำหัวนายก อบต.ดอยหล่อ: เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการและกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด... (03/05/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายฃื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก): (22/05/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล... (19/05/60)
ประกาศงการบริหารส่วนตำบอดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: (03/05/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: (01/05/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่12 และหมู่ที่ 14: (11/04/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ หมู่ที่ 18 (โดยวิธีตกลงราคา): (22/03/60)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 รับสมัคร ป.โท <28/03/60>
 ยูคา จำหน่ายกล้าพันธุ์ไม้ยูคาสายพันธุ์ดี <10/03/60>
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ <05/01/60>
 เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้า <27/12/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <02/12/59>
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 ข้อสอบนักบริหารงานพาณิชย์ 5 กสท. <31/10/59>
 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
กระเป๋าผ้า นางสมอน จาถานัน

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com