ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นคัดค้านการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลดอยหล่อที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องข... (17/04/58)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่: อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่... (15/04/58)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแจกเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ : ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณ... (10/04/58)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมรดน้ำดำหัวหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้า... (20/04/58)
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายก อบต.ดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาอาวุโสฯ : คณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมรดน้... (20/04/58)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายก... (17/04/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 21): ตามประก... (20/04/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า): ... (17/04/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1... (16/04/58)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ขออนุญาติแนะนำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เช็ค ใบเสร็จ Com... <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก <18/04/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <06/03/58>
 เทิดทูนสถาบัน <13/01/58>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ รุ่น 5-8 <12/01/58>
 ขอดูรูปวันรับรางวัล ดอยหล่อเกมส์ น่อยคับ <16/12/57>
 ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ <15/12/57>
 เรียน ป.โท <21/11/57>
 ฝากประชาสัมพันธ์เสื้อกิจกรรมวันพ่อ 2557 <03/11/57>
 ฟุตบอล อบต.ดอยหล่อปีนี้ ออกกฎอะไรมา ผมขอคัดค้านครับ <23/10/57>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com