ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างสรรค์ธรรมะวันเข้าพรรษา และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการสร้า... (21/07/59)
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาตำบลดอยหล่อ สู่ Doilo Model: เมื่อวันาอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์จาก... (21/07/59)
การเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด: ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยหล่อ ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด... (21/07/59)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปี 2559: ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเ... (21/07/59)
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2558: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์... (21/07/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมชุมชน (แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า): ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นาย... (21/07/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย รอบที่ 2): (23/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2):... (22/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา (อาคาร ศพอส.): (10/03/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559: (27/06/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน: (31/05/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ: (26/05/59)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 [[เน้นๆ]]แนวข้อสอบ นักบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... <22/07/59>
 PDFแนวข้อสอบ นักวิชาการ กลุ่มงานนโยบายและแผน การท่องเที... <22/07/59>
 EBOOKแนวข้อสอบ นักวิชาการ กลุ่มงานบริหาร การท่องเที่ยวแ... <22/07/59>
 [NEW]แนวข้อสอบ นักสถิติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. <22/07/59>
 [SHARE]แนวข้อสอบ นักออกแบบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท... <22/07/59>
 [SURE]แนวข้อสอบ นิติกร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. <22/07/59>
 [PDF]แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทท... <22/07/59>
 [HOT]แนวข้อสอบ บุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. <22/07/59>
 SUREแนวข้อสอบ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวแห... <13/07/59>
 NEWคู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ... <13/07/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com