ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่ว... (03/02/59)
เจิมรถ อบต.ดอยหล่อ: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำรถดับเพลิง รถกระ... (02/02/59)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักง... (18/01/59)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า: อำเภอดอยหล่อ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึ... (01/02/59)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้่ำ: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแ... (01/02/59)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการฝึกอบ... (27/01/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้าน ม.4): (11/01/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก): (11/01/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล... (08/01/59)
ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: (24/12/58)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 : (24/12/58)
ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 : (01/12/58)

 

 

วัดพระธาตุดอยน้อย ประวัติความเป็นมา วัดพระธาตุดอยน้อย ตามตำนานกล่าวว่า พระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูน ตามคำเชิญของสุเทวฤาษี ประมาณ ปี พ.ศ.1201 เมื่อท่านพระฤาษีได้สร้างนครหริภุญชัย (ลำพูน) เสร็จแล้ว ท่านฤาษีทั้งสองก็ได้ปรึกษากันเพื่อคัดหาผู้จะมาเป็นใหญ่มาปกครองอาณาประชาราษฎร์ในน...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ <22/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <30/12/58>
 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก <20/12/58>
 ขอไฟล์ รูป ประชาสัมพันธ์ งานดอยหล่อ ปี 58 <10/10/58>
 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมา... <24/09/58>
 บริการรับออกแบบภายใน, รับตกแต่งภายใน, รับดูฮวงจุ้ย, รับ... <11/08/58>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <05/08/58>
 เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ <30/06/58>
 รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรพลาสติก ไม่มีขั้นต... <25/05/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com