ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุตำลดอยหล่อ : ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ แลกของขวัญผ... (22/01/61)
ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสารกระทรวงมหาดไทย: ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ ได้แก่ Faceboo... (17/01/61)
ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ: ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่... (16/01/61)
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ตำบลดอยหล่อ: วันที่ 19 มกราคม 2561สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จั... (22/01/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561: บรรยากาศการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2561 นำโดย ว่าที่ร้อยตร... (17/01/61)
การพัฒนาทางเข้าฝายแม่ตืน-แม่แตง อำเภอดอยหล่อ: วันที่ 7 มกราคม 2561 คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค... (09/01/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 256... (10/01/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง จำนวน 1 ร... (04/01/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้้งสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จำนวน 1 รา... (27/12/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้ัอย โดยวิธีคัดเลือก: (19/12/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ: (18/12/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ และถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ: (12/12/60)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ชุดติวสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือเตรียมสอบ(ใหม่) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 [PDF]ข้อสอบ+เฉลย+คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน... <12/01/61>
 Load หนังสือสอบ NO.1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบั... <12/01/61>
 +เตรียมตัวสอบ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาล... <11/01/61>
 #E-BOOK#แนวข้อสอบ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนัก... <23/12/60>
 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประ... <23/12/60>
 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสัง... <23/12/60>
 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังค... <23/12/60>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
เครื่องประดับถักเชือก นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อไทย
หจก.ธิติพูนผล (บิ๊กแมตช์ ขิงเม็ด)

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com