ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
นายก อบต.ดอยหล่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกอ... (28/08/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมเรียนรู้นวดเพื่อสุขภาพ/นวดกดจุด สำหรับผู้สูงอายุ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศูน... (24/08/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมสรุปแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลดอยหล่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค... (19/08/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558: อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ... (24/08/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น: อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น ประจำ... (17/08/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ... (11/08/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน): (28/08/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน): ตาม... (27/08/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ... (26/08/58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ... (26/08/58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยทราย หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน: (19/08/58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 โครงการ: (19/08/58)

 

 

ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง ผาช่อ คือ ธรณีสัณฐาน ลักษณะแปลกตา เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งของแม่น้ำ สันนิษฐานว่าเป็นแม่น้ำปิง เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำปิงอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ 10 กิโลเมตร ต่อมาธรณีแปรสัณฐาน เปลือกโลกถูกดันตัวสูงขึ้น บริเ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 บริการรับออกแบบภายใน, รับตกแต่งภายใน, รับดูฮวงจุ้ย, รับ... <11/08/58>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <05/08/58>
 เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ <30/06/58>
 รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรพลาสติก ไม่มีขั้นต... <25/05/58>
 ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัส... <22/05/58>
 ขออนุญาติแนะนำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เช็ค ใบเสร็จ Com... <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก <18/04/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <06/03/58>
 เทิดทูนสถาบัน <13/01/58>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ รุ่น 5-8 <12/01/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com