ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข: ประกาศองค์การบริหารส... (02/04/57)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ๕ ตำแหน่ง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ... (28/03/57)
เชิญสัมผัส "ผาช่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัส "ผาช่อ" แกรนด์แ... (25/03/57)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2557: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประเพณีปี๋... (11/04/57)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "บันไดสู่ฝัน บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2557: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยว่... (31/03/57)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานวัน อสม.แห... (20/03/57)
คุณลักษณะเฉพาะของถังขยะพลาสติก แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก : (22/04/57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขย... (22/04/57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์): ตามประ... (09/04/57)

 

 

ผาช่อ แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นกำแพงขนาดใหญ่และหน้าผา ซึ่งดินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำปิงเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้ว ได้เปลี่ยนทิศทางไป ทำให้ตะกอนเกิดการก่อตัวเป็นชั้นๆ มีลวดลายที่วิจิตรพิสดาร งดงาม และมีขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30-50 เมตร ลวดลายวิจิตรพิสดาร ซึ่งหาชมได้...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <23/04/57>
 บริการจัดทัศนศึกษาดูงาน แพ็กเกตทัวร์ รถบัสให้เช่า ในราค... <04/04/57>
 ผลเสียของการพนัน <02/04/57>
 ผลเสียของการพนัน <02/04/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <02/04/57>
 อินเขาใหญ่รีสอร์ท บริการห้องพัก ประชุมสัมมนา จัดลี้ยง T... <31/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <26/03/57>
  ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายพรบ.และประกันภัยรถยน... <24/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <22/03/57>
 ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกัน... <21/03/57>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มสุวฤทธิ์แกะสลัก บ้านปากทางเจริญ หัวหน้ากลุ่ม นายสุวฤทธิ์ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com