ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ รับสมัครทีมนักกีฬา ร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ดอยหล่อ คัพ" ครั้งที่ 2: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครทีมเข... (26/04/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดงานดำหัวคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ: องค์การบริหารส่วนตำบดอยหล่อ จัดงานรดน้ำดำหัวคณะผู้... (21/04/59)
อบต.ดอยหล่อ จัดทำบุญสำนักงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดทำบุญสำนักงาน, สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง และทำบุ... (21/04/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยน้ำจากฝายหนองสลีก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลดอยหล่อ: เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 17.... (29/04/59)
การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำเดือนเมษายน 2559: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โครงการชลประทานเชียงใหม่ และ ห้างหุ้นส่วนจำกั... (21/04/59)
งานรดน้ำดำหัวนายอำเภอดอยหล่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บร... (21/04/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย รอบที่ 2): (23/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2):... (22/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา (อาคาร ศพอส.): (10/03/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา: (24/03/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา: (15/03/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีตกลงราคา: (15/03/59)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เครื่องพิมพ์เช็ค <04/05/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <30/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <29/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <22/03/59>
 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ <22/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <30/12/58>
 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก <20/12/58>
 ขอไฟล์ รูป ประชาสัมพันธ์ งานดอยหล่อ ปี 58 <10/10/58>
 โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมา... <24/09/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com