ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
คณะเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ: เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบร... (28/06/59)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2559) : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกอง... (27/06/59)
การประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยหล่อ : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป... (20/06/59)
กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ ประจำเดือนมิถุนายน 2559: กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอา... (28/06/59)
การประชุมการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ (เงินออมวันละ 1 บาท) : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมการดำเนินงานของ... (27/06/59)
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ดอยหล่อคัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559: บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ดอยหล่อคัพ" ครั้... (20/06/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย รอบที่ 2): (23/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน (จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2):... (22/03/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา (อาคาร ศพอส.): (10/03/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559: (27/06/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน: (31/05/59)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ: (26/05/59)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร&qu... <16/06/59>
 ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ&... <19/05/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <04/05/59>
 โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ส... <30/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <29/03/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <22/03/59>
 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ <22/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <11/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <30/12/58>
 ร้านจิรากรณ์พลาสติก จำหน่าย โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก <20/12/58>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com