ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560: เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล... (16/01/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมกำหนดแนวทางการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า: วันนี้ (27 ธันวาคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่... (27/12/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสส่งมอบโครงการปรับปรุงทางลูกรัง: เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี ส... (22/12/59)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข และกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 108 รูป: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพ... (16/01/60)
ทานตะวันบาน@ดอยหล่อ: "Sun Flower @ Doilo" ทานตะวัน ชูช่อ ล้อสายลม ผ่านมาดอยหล่อ อย่าลืมแวะชมทุ่งทานตะวันดอยหล่อ ถนนสายเชียงให... (22/12/59)
อบต.ดอยหล่อจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในตามนโยบายของคณะรั... (09/12/59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่... (16/01/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายในห... (13/01/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ่ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา: (30/12/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม ถึง พฤษภคม 2560: (30/12/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 26: (23/12/59)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ: (15/12/59)

 

 

วัดม่อนห้วยแก้ว ประวัติความเป็นมา วัดม่อนห้วยแก้ว เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย แรกก่อตั้งใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์รัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๙ (นส ๔ จ) ทิศตะออกและทิศใต้ติดกับหมู่บ้านจัดสรร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติด...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ <05/01/60>
 เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้า <27/12/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <02/12/59>
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 ข้อสอบนักบริหารงานพาณิชย์ 5 กสท. <31/10/59>
 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
 โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ปี59 <19/10/59>
 PDF#ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน <10/10/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com