ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำ... (15/02/60)
รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดอยน้อย (พนักงานจ้างตามภารกิจ): องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัด... (25/01/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลดอยหล่อ : วันนี้ (23 ม.ค. 59) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ ศูนย์พั... (23/01/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการการจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหาร... (20/02/60)
อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ: เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเค... (20/02/60)
นายก อบต.ดอยหล่อ ให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล... (20/02/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงกา... (23/02/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ: (23/02/60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่... (16/01/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 โครงการ: (23/02/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบาดบางและปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีสอบราคา: (23/02/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม ถึง พฤษภคม 2560: (30/12/59)

 

 

วัดพระธาตุดอยน้อย ประวัติความเป็นมา วัดพระธาตุดอยน้อย ตามตำนานกล่าวว่า พระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูน ตามคำเชิญของสุเทวฤาษี ประมาณ ปี พ.ศ.1201 เมื่อท่านพระฤาษีได้สร้างนครหริภุญชัย (ลำพูน) เสร็จแล้ว ท่านฤาษีทั้งสองก็ได้ปรึกษากันเพื่อคัดหาผู้จะมาเป็นใหญ่มาปกครองอาณาประชาราษฎร์ในน...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ <05/01/60>
 เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้า <27/12/59>
 เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <27/12/59>
 เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว)มาตรฐานสากล <02/12/59>
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 ข้อสอบนักบริหารงานพาณิชย์ 5 กสท. <31/10/59>
 งานกว่างโลก ของดีดอยหล่อ <21/10/59>
 โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ปี59 <19/10/59>
 PDF#ข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน <10/10/59>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มน้ำพริกตาแดง บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณยุพิน อุ่นทราย
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มหัตถกรรมและงานไม้ดอยหล่อ หัวหน้ากลุ่ม คุณเดือนเพ็ญ ประเสริฐสังข์

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com