ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
ประชาสัมพันธ์การถอนเรื่องขอแก้ไขการจัดสรรพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเพื่อการสวนอุตสาหกรรมฮาลาล: (02/07/58)
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็... (29/06/58)
นายอำเภอดอยหล่อ และนายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมกั้นลำน้ำปิงกับกลุ่มผู้ใช้น้้ำตำบลดอยหล่อ: นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอดอยหล่อ และว่าที่ร้อยต... (26/06/58)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี (ดนตรีพื้นเมือง) ประจำปี 2558: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโ... (02/07/58)
การซ่อมบำรุงถนน หมู่ 17 หมู่ 18 เชื่อมตำบลสันติสุข : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอขอบคุณ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจ... (02/07/58)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ: ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร... (02/07/58)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) และจ้างเหมาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์) รวม 7 โครงก... (24/06/58)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 โครงการ: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเ... (24/06/58)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (24/06/58)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน: (01/07/58)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ไ... (24/06/58)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 19 แล... (24/06/58)

 

 

วัดฟ้าหลั่ง ประวัติวัดฟ้าหลั่ง "วัดฟ้าหลั่ง" ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ติดถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ ๓๗.๕ เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะกลายเป็นวัดร้างเป็นร...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ <30/06/58>
 รับพิมพ์บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน บัตรพลาสติก ไม่มีขั้นต... <25/05/58>
 ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัส... <22/05/58>
 ขออนุญาติแนะนำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เช็ค ใบเสร็จ Com... <18/04/58>
 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก <18/04/58>
 ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับ... <06/03/58>
 เทิดทูนสถาบัน <13/01/58>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ รุ่น 5-8 <12/01/58>
 ขอดูรูปวันรับรางวัล ดอยหล่อเกมส์ น่อยคับ <16/12/57>
 ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ <15/12/57>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนม บ้านเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com